144 Öýjük 9BB 525W 530W 535W 540W 545W 550W Gün paneli Mono Silikon

Gysga düşündiriş:

“Sunway 9BB 525W Solares Paneles Mono 144” öýjükli gün fotowoltaik.Öýjük belgisi 144 öýjük.DC / Zarýad beriji wolt 12v, 24v, 48v Önümçilik
 • markasy: BlueJoy Solar
 • element belgisi: BJ-M144
 • Gün öýjügi: mono 9BB 6 * 24cell
 • Öýjükleriň sany: 144CELL
 • Kuwwat aralygy: 525W-550W
 • Şahadatnama: CE / TUV / ISO
 • Gurşun wagty: 15 Iş güni
 • Töleg: LC, TT, Western Union, Kredit kartoçkasy we ş.m.
 • Kepillik: 25 ýyl

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Pgaýtadan satmak Hyzmat:

* 2 aýlyk önüm okuwy bilen satyjylar.
* Soraglaryňyz inerener üçin iberiler
tassyklamak
* Synag goldawy we OEM hyzmaty.
* Zawodymyzy görüň.

Satuwdan soň hyzmat:

* Kepillik:Bäşýyllar
* Satuwdan soň topar ulanylyşyny yzarlaýar we üpjün edýär
wagtynda jogap bermek

Gök şatlyk Batareýa 8H iň gowy hyzmat:

Habarlaşan müşderilerimiziň 98% -iGök şatlyk Batareýa 8 sagadyň içinde jogap aldy.

Gaplamak maglumatlary:Adaty eksport gaplamasy.Önümleriň durnukly we ygtybarly bolmagyny üpjün etmek üçin kontrplakdan ýasalan kartonlar.

ÇingdaoGök şatlykTechnology Co., Ltd., dürli öý enjamlaryny, fotoelektrik we energiýa saklaýyş önümlerini dizaýn etmekde, öndürmekde we öndürmekde ýöriteleşen Çingdao ýokary tehnologiýa zolagynyň ajaýyp Senagat gözleg institutynda ýerleşýär.

Kompaniýa çig malyň hiline gözegçilik we satyn alyş çykdajylaryna gözegçilik etmekde uly ähmiýete eýe bolup, gelýän berk gözegçilik düzgünlerini we üpjün edijiniň baha beriş ulgamyny kesgitleýär.Ulanylýan çig mal, ýokary hilli önümleriň we ajaýyp hyzmatlaryň müşderileriň talaplaryna laýyk gelmegini netijeli üpjün edýän halkara we içerki belli öndürijileriň önümidir.

Birnäçe ýyl bäri bu kompaniýa ygtybarly önümiň hili we abraýy bilen Haier, Electrolux, Konka, TCL we beýleki kompaniýalar üçin goldaw önümlerini öndürýär we öndürýär we täze fotoelektrik we energiýa saklaýyş önümlerini özbaşdak ösdürýär.

Sorag-jogap:

Q1: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

J: Biz gün we batareýa önümlerini öndürýän hünärmen.

2-nji sorag: Mysal berip bilersiňizmi?

J: Hawa, nusga berip bileris, ýöne munuň üçin pul tölemeli, sebäbi gün paneli, litiý ion batareýasy we gün ulgamy gaty gymmat, şonuň üçin mugt ýasap bilmeris.

3-nji sorag: Markamyzy ulanyp bilersiňizmi?

J: Hawa, Gök şatlyk OEM zawody, markaňyzy ulanyň.

4-nji sorag: Kompaniýamyz LOGO-ny önüme we bukja çap edip bilersiňizmi?

J: Hawa, konteýner sargytlary üçin edip bileris, ýöne synag ýa-da nusga satyn almak isleseňiz, logotip tölegini alarys.

5-nji sorag: Ölçeg boýunça ýörite dizaýny kabul edýärsiňizmi?

J: Hawa, gün batareýasynyň ulgam önümlerini 15 ýyldan gowrak wagtlap işleýäris, şonuň üçin dizaýny gözlegiňize görä düzmäge ökde.

6-njy sorag. Getirmegiň şertleri näme?

Indi gün we batareýa isleginiň giňden ösýändigi sebäpli, gowşuryş wagty adaty ýagdaýdan has uzyn.EXW, FOB, CIF we ş.m. kabul edýäris

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz, size iň bäsdeş bahany we iň gowy hyzmaty hödürläris!

E-poçta: satuw @ bluejoysolar.com WhatApp+ 86-191-5326-8325 Aftersales hyzmaty: + 86-185-6130-9657


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň