Beýleki Gün önümi

 • BJ-VB-5KW BLUE JOY AC POWER BANK–5KWH

  BJ-VB-5KW BLUE JOY AC POWER BANK - 5KWH

  5kWh Önümiň tanyşdyrylyşy 5kWt gün ulgamy gün we AC bilen zarýad alyp biler, elektrik toguny inwertor bilen saklamak üçin, elektrik togy kesilende elektrik enjamlaryny gönüden-göni üpjün edip biler.Bu nesli, saklamagy we ulanmagy birleşdirýän toplumlaýyn saklaýyş ulgamy.Jeneratorlardan tapawutlylykda, 5kWt gün ulgamy hiç hili tehniki hyzmat etmeli däl, ýangyç harçlamaly we ses çykmaz, öý çyralaryňyzy elmydama ýakyň, öý enjamlary hemişe işleýär.Gurmak aňsat, ýönekeý dizaýn we a ...
 • BJ-VB-3KW BLUE JOY AC POWER BANK–3KWH

  BJ-VB-3KW BLUE JOY AC POWER BANK - 3KWH

  3kWt Önümiň tanyşdyrylyşy 3kWh gün ulgamy gün we AC bilen zarýad alyp biler, inwertor bilen gurlan elektrik toguny saklamak, elektrik togy kesilende elektrik enjamlaryny gönüden-göni üpjün edip biler.Bu nesli, saklamagy we ulanmagy birleşdirýän toplumlaýyn saklaýyş ulgamy.Jeneratorlardan tapawutlylykda, 3kWt gün ulgamy hiç hili tehniki hyzmat etmeli däl, ýangyç sarp etmeýär we ses çykarmaýar, öý çyralaryny elmydama ýakyň, öý enjamlary hemişe işleýär.Gurmak aňsat, ýönekeý dizaýn we kämil däl ...
 • BJ-VB-1KW BLUE JOY AC POWER BANK–1KWH

  BJ-VB-1KW BLUE JOY AC POWER BANK - 1KWH

  Arza ýerleri

  Iş ýerlerinde, öýde, zawodlarda, ussahanalarda giňden ulanylýar, öý yşyklandyrylyşy, täjirçilik yşyklandyryşy, iş ýerleri, gijeki bazarlary yşyklandyrmak, zawod ussahanalary we ş.m. Elektrik togy ýok bolsa, gündizine gün paneli bilen zarýad alyp bolýardy we gije.Şäher güýjüniň sarp edilýän ýerleri üçin, elektrik jülgesiniň bahasy döwründe zarýad alyp bolýar we iň ýokary güýç döwründe ulanylýar.Backtiýaçlyk güýji hökmünde, täjirçilik yşyklandyryşyny, senagat yşyklandyryşyny we ykjam generator hökmünde ulanylýan her dürli gyssagly yşyklandyryşy düýbünden çalşyp bilersiňiz.