Gün öý ulgamy

 • BJ-OT70 SOLAR HOME SYSTEM

  BJ-OT70 SOLAR Öý ulgamy

  Haryt bilen tanyşlyk

  Şäheriň elektrik meýdançalary üçin 40W / 70W gün panelleri bilen zarýad berilýär we gijeki yşyklandyryş üçin ulanylýar;Şäher güýjüniň gymmat bolan ýerleri üçin 40W / 70W elektrik jülgesiniň bahasy wagtynda zarýad alyp bolýar we iň ýokary güýç döwründe ulanylýar;40W / 70W täjirçilik yşyklandyryş, senagat yşyklandyryşy, öý yşyklandyryşy, açyk yşyklandyryş, kempir syýahatçylygy, ekerançylyk, ekiş, gijeki bazar dükanlary we ş.m. ulanylýar.

  • Elektrik tölegi gerek däl
  • Ansat gurnama
  • Energiýa tygşytlamak
  • Uzak ömür
 • BJ-OT40 SOLAR HOME SYSTEM

  BJ-OT40 SOLAR Öý ulgamy

  Haryt bilen tanyşlyk

  Şäheriň elektrik meýdançalary üçin 40W / 70W gün panelleri bilen zarýad berilýär we gijeki yşyklandyryş üçin ulanylýar;Şäher güýjüniň gymmat bolan ýerleri üçin 40W / 70W elektrik jülgesiniň bahasy wagtynda zarýad alyp bolýar we iň ýokary güýç döwründe ulanylýar;40W / 70W täjirçilik yşyklandyryş, senagat yşyklandyryşy, öý yşyklandyryşy, açyk yşyklandyryş, kempir syýahatçylygy, ekerançylyk, ekiş, gijeki bazar dükanlary we ş.m. ulanylýar.

  • Elektrik tölegi gerek däl
  • Ansat gurnama
  • Energiýa tygşytlamak
  • Uzak ömür
 • BJ-OT10 SOLAR HOME SYSTEM (MOBILE CHARGING+)

  BJ-OT10 SOLAR Öý ulgamy (MOBIL ÇARGING +)

  Haryt bilen tanyşlyk

  Bu önüm, elektrik meýdanynyň ýoklugy ýa-da ýoklugy üçin döredilen göçme mikro öndüriş ulgamynyň bir görnüşidir.Öýde, daşarda ýa-da täjirçilik meýdançasynda, uly iş, kempir, köpeltmek pudagy, ferma, gijeki bazar we oba hojalygy we ş.m. ulanylyp bilner.Şeýle hem gyssagly yşyklandyryş hökmünde ulanylyp bilner.

  • Elektrik tölegi gerek däl
  • Ansat gurnama
  • Energiýa tygşytlamak
  • Uzak ömür