Önümler

 • BJ-OT40 SOLAR HOME SYSTEM

  BJ-OT40 SOLAR Öý ulgamy

  Haryt bilen tanyşlyk

  Şäheriň elektrik meýdançalary üçin 40W / 70W gün panelleri bilen zarýad berilýär we gijeki yşyklandyryş üçin ulanylýar;Şäher güýjüniň gymmat bolan ýerleri üçin 40W / 70W elektrik jülgesiniň bahasy wagtynda zarýad alyp bolýar we iň ýokary güýç döwründe ulanylýar;40W / 70W täjirçilik yşyklandyryş, senagat yşyklandyryşy, öý yşyklandyryşy, açyk yşyklandyryş, kempir syýahatçylygy, ekerançylyk, ekiş, gijeki bazar dükanlary we ş.m. ulanylýar.

  • Elektrik tölegi gerek däl
  • Ansat gurnama
  • Energiýa tygşytlamak
  • Uzak ömür
 • BJ-OT70 SOLAR HOME SYSTEM

  BJ-OT70 SOLAR Öý ulgamy

  Haryt bilen tanyşlyk

  Şäheriň elektrik meýdançalary üçin 40W / 70W gün panelleri bilen zarýad berilýär we gijeki yşyklandyryş üçin ulanylýar;Şäher güýjüniň gymmat bolan ýerleri üçin 40W / 70W elektrik jülgesiniň bahasy wagtynda zarýad alyp bolýar we iň ýokary güýç döwründe ulanylýar;40W / 70W täjirçilik yşyklandyryş, senagat yşyklandyryşy, öý yşyklandyryşy, açyk yşyklandyryş, kempir syýahatçylygy, ekerançylyk, ekiş, gijeki bazar dükanlary we ş.m. ulanylýar.

  • Elektrik tölegi gerek däl
  • Ansat gurnama
  • Energiýa tygşytlamak
  • Uzak ömür
 • BJ-OT10 SOLAR HOME SYSTEM (MOBILE CHARGING+)

  BJ-OT10 SOLAR Öý ulgamy (MOBIL ÇARGING +)

  Haryt bilen tanyşlyk

  Bu önüm, elektrik meýdanynyň ýoklugy ýa-da ýoklugy üçin döredilen göçme mikro öndüriş ulgamynyň bir görnüşidir.Öýde, daşarda ýa-da täjirçilik meýdançasynda, uly iş, kempir, köpeltmek pudagy, ferma, gijeki bazar we oba hojalygy we ş.m. ulanylyp bilner.Şeýle hem gyssagly yşyklandyryş hökmünde ulanylyp bilner.

  • Elektrik tölegi gerek däl
  • Ansat gurnama
  • Energiýa tygşytlamak
  • Uzak ömür
 • BJ-VB-5KW BLUE JOY AC POWER BANK–5KWH

  BJ-VB-5KW BLUE JOY AC POWER BANK - 5KWH

  5kWh Önümiň tanyşdyrylyşy 5kWt gün ulgamy gün we AC bilen zarýad alyp biler, elektrik toguny inwertor bilen saklamak üçin, elektrik togy kesilende elektrik enjamlaryny gönüden-göni üpjün edip biler.Bu nesli, saklamagy we ulanmagy birleşdirýän toplumlaýyn saklaýyş ulgamy.Jeneratorlardan tapawutlylykda, 5kWt gün ulgamy hiç hili tehniki hyzmat etmeli däl, ýangyç harçlamaly we ses çykmaz, öý çyralaryňyzy elmydama ýakyň, öý enjamlary hemişe işleýär.Gurmak aňsat, ýönekeý dizaýn we a ...
 • BJ-VB-3KW BLUE JOY AC POWER BANK–3KWH

  BJ-VB-3KW BLUE JOY AC POWER BANK - 3KWH

  3kWt Önümiň tanyşdyrylyşy 3kWh gün ulgamy gün we AC bilen zarýad alyp biler, inwertor bilen gurlan elektrik toguny saklamak, elektrik togy kesilende elektrik enjamlaryny gönüden-göni üpjün edip biler.Bu nesli, saklamagy we ulanmagy birleşdirýän toplumlaýyn saklaýyş ulgamy.Jeneratorlardan tapawutlylykda, 3kWt gün ulgamy hiç hili tehniki hyzmat etmeli däl, ýangyç sarp etmeýär we ses çykarmaýar, öý çyralaryny elmydama ýakyň, öý enjamlary hemişe işleýär.Gurmak aňsat, ýönekeý dizaýn we kämil däl ...
 • BJ-VB-1KW BLUE JOY AC POWER BANK–1KWH

  BJ-VB-1KW BLUE JOY AC POWER BANK - 1KWH

  Arza ýerleri

  Iş ýerlerinde, öýde, zawodlarda, ussahanalarda giňden ulanylýar, öý yşyklandyrylyşy, täjirçilik yşyklandyryşy, iş ýerleri, gijeki bazarlary yşyklandyrmak, zawod ussahanalary we ş.m. Elektrik togy ýok bolsa, gündizine gün paneli bilen zarýad alyp bolýardy we gije.Şäher güýjüniň sarp edilýän ýerleri üçin, elektrik jülgesiniň bahasy döwründe zarýad alyp bolýar we iň ýokary güýç döwründe ulanylýar.Backtiýaçlyk güýji hökmünde, täjirçilik yşyklandyryşyny, senagat yşyklandyryşyny we ykjam generator hökmünde ulanylýan her dürli gyssagly yşyklandyryşy düýbünden çalşyp bilersiňiz.

 • BJ48-200 LITHIUM ION BATTERY BANK

  BJ48-200 LITIUM ION BATERI BANKY

  51.2V / 200AH / 10WKH

 • BJ48-200S Lithium Ion Battery Bank Smart BMS 51.2V/48V 200AH LiFePO4

  BJ48-200S Lityum Ion Batareýa Banky Smart BMS 51.2V / 48V 200AH LiFePO4

  BJ48-200AHW LITIUM ION BATERI BANKY

  Onerde gurmak aňsat

  48V ulgamy bolan inwertorlaryň giň diapazony üçin amatly

  Täze dizaýn

  Ansat ulalmak üçin modully dizaýn

  Batareýa modulyny aňsatlyk bilen ýygnap we energiýany giňeltmek üçin goşup bolýar.

  Çalt zarýad bermek

  Batareýa moduly gysga wagtyň içinde doly zarýad alyp biler.

  95% DOD performanceokary öndürijilik

  Batareýanyň kuwwatynyň 95% -ini ulanyň

  Arza ýerleri

  Şäher güýji bolmadyk sebitler üçin batareýa paketini gün panelleri, inwertorlar bilen işlemek, öý hojalygy üçin 220V elektrik üpjünçiligi bilen zarýad alyp bolýar;Şäher güýjüniň gymmat ýerleri üçin batareýa paketine gün energiýasy ýa-da şäher güýji bilen zarýad berip bolýar we elektrik energiýasy gymmat bolan wagtynda elektrik üpjün edilýär.Şeýle hem batareýa toplumy, duýdansyz elektrik togunyň kesilmegi sebäpli ýüze çykýan maglumat ýitgilerinden we gyssagly elektrik üpjünçiliginiň öňüni almak üçin UPS hökmünde ulanylyp bilner.Batareýa gaplary täjirçilik maksatly, senagat we içerki elektrik üpjünçiligi, oba hojalygyna zerurlyklar we başgalar üçin amatly.

 • BJ48-200W Lithium Ion Battery Bank Smart BMS 51.2V/48V 200AH LiFePO4

  BJ48-200W Lityum Ion Batareýa Banky Smart BMS 51.2V / 48V 200AH LiFePO4

  Täze dizaýn

  1. Tigirler bilen aňsatlyk bilen hereket ediň
  2. Spaceeri tygşytlamak üçin bir taýak beýlekisine
  3. LCD coulomb metr bilen takyk displeý

  Arza ýerleri

  Şäher güýji bolmadyk sebitler üçin batareýa paketini gün panelleri, inwertorlar bilen işlemek, öý hojalygy üçin 220V elektrik üpjünçiligi bilen zarýad alyp bolýar;Şäher güýjüniň gymmat ýerleri üçin batareýa paketine gün energiýasy ýa-da şäher güýji bilen zarýad berip bolýar we elektrik energiýasy gymmat bolan wagtynda elektrik üpjün edilýär.Şeýle hem batareýa toplumy, duýdansyz elektrik togunyň kesilmegi sebäpli ýüze çykýan maglumat ýitgilerinden we gyssagly elektrik üpjünçiliginiň öňüni almak üçin UPS hökmünde ulanylyp bilner.Batareýa gaplary täjirçilik maksatly, senagat we içerki elektrik üpjünçiligi, oba hojalygyna zerurlyklar we başgalar üçin amatly.

  Üstünlikleri

  Stack dizaýny, tigirleri aýryp bolýar, gurmak aňsat.

  Täze özboluşly batareýa paketini litiý demir fosfat BYD ulanyp, sikliň ömri 4000 esse, ömri 12 ýyldan gowrak.

  Toz-çydamly gurluş dizaýny, DC çykyşy, ygtybarly we ygtybarly.BMS bölümini çalyşmak aňsat.

  Toplumlaýyn howply harytlaryň standart gaplamasy, howpsuz we amatly transport.

   

 • BJ48-100AH 48V 100AH Lithium Ion Battery bank with Build-in BMS

  BJ48-100AH ​​48V 100AH ​​Gurulýan BMS bilen litiý Ion batareýa banky

  Täze Dizaýn BMS-i aňsatlyk bilen çalşyp bolýar Diwara gurnalan we gizlin kabel porty bilen ýerleşdirilen LCD coulomb metr bilen takyk displeý Programma ýerleri Şäher güýji bolmadyk ýerler üçin, batareýa paketini gün panelleri, inwertorlar bilen işlemek, 220V elektrik üpjünçiligi bilen üpjün edip bolýar. öý hojalygy üçin;şäher güýjüniň gymmat bolan ýerleri üçin batareýa paketine gün energiýasy ýa-da şäher güýji bilen zarýad berip bolýar we elektrik energiýasy gymmat bolan wagtlarda elektrik üpjün edilýär ....
 • BJ24-200 LITHIUM ION BATTERY BANK

  BJ24-200 LITIUM ION BATERI BANKY

  Täze Dizaýn BMS-i aňsatlyk bilen çalşyp bolýar Diwara gurnalan we gizlin kabel porty bilen ýerleşdirilen LCD coulomb metr bilen takyk displeý Programma ýerleri Şäher güýji bolmadyk ýerler üçin, batareýa paketini gün panelleri, inwertorlar bilen işlemek, 220V elektrik üpjünçiligi bilen üpjün edip bolýar. öý hojalygy üçin;Şäher güýjüniň gymmat ýerleri üçin batareýa paketine gün energiýasy ýa-da şäher güýji bilen zarýad berip bolýar we elektrik energiýasy gymmat bolan wagtynda elektrik üpjün edilýär.T ...
 • BJ48-150AHS LITHIUM ION BATTERY BANK

  BJ48-150AHS LITIUM ION BATERI BANKY

  Oorda gurnamak aňsat

  48V ulgamy bolan inwertorlaryň giň diapazony üçin amatly

123Indiki>>> Sahypa 1/3