BJ48-200S Lityum Ion Batareýa Banky Smart BMS 51.2V / 48V 200AH LiFePO4

Gysga düşündiriş:

BJ48-200AHW LITIUM ION BATERI BANKY

Onerde gurmak aňsat

48V ulgamy bolan inwertorlaryň giň diapazony üçin amatly

Täze dizaýn

Ansat ulalmak üçin modully dizaýn

Batareýa modulyny aňsatlyk bilen ýygnap we energiýany giňeltmek üçin goşup bolýar.

Çalt zarýad bermek

Batareýa moduly gysga wagtyň içinde doly zarýad alyp biler.

95% DOD performanceokary öndürijilik

Batareýanyň kuwwatynyň 95% -ini ulanyň

Arza ýerleri

Şäher güýji bolmadyk sebitler üçin batareýa paketini gün panelleri, inwertorlar bilen işlemek, öý hojalygy üçin 220V elektrik üpjünçiligi bilen zarýad alyp bolýar;Şäher güýjüniň gymmat ýerleri üçin batareýa paketine gün energiýasy ýa-da şäher güýji bilen zarýad berip bolýar we elektrik energiýasy gymmat bolan wagtynda elektrik üpjün edilýär.Şeýle hem batareýa toplumy, duýdansyz elektrik togunyň kesilmegi sebäpli ýüze çykýan maglumat ýitgilerinden we gyssagly elektrik üpjünçiliginiň öňüni almak üçin UPS hökmünde ulanylyp bilner.Batareýa gaplary täjirçilik maksatly, senagat we içerki elektrik üpjünçiligi, oba hojalygyna zerurlyklar we başgalar üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlikleri

Stack dizaýny, tigirleri aýryp bolýar, gurmak aňsat.

Täze özboluşly batareýa paketini litiý demir fosfat BYD ulanyp, sikliň ömri 4000 esse, ömri 12 ýyldan gowrak.

Toz-çydamly gurluş dizaýny, DC çykyşy, ygtybarly we ygtybarly.BMS bölümini çalyşmak aňsat.

Toplumlaýyn howply harytlaryň standart gaplamasy, howpsuz we amatly transport.

BMS

1.Zarýad bermek we zarýad bermek üçin dürli gorag funksiýalary2.Enjamyň çykarylyşy - tok, gysga - zynjyrdan goramak funksiýasyny gaýtadan işlemek3.Ervetiýaçlyk çykaryş dolandyryş wyklýuçateli we çykaryş temperaturasynyň gorag ýagdaýy4.Örän pes statiki sarp ediş togy5.Akylly: aragatnaşyk interfeýsi RS485, RS232, CAN

Saklamak we daşamak

Öýjükleriň aýratynlyklaryna görä, batareýalary goramak üçin litiý demir fosfat batareýa paketlerini daşamak üçin amatly gurşaw döretmeli.Batareýa gury, arassa we gowy şemalladylýan ammarda saklanmalydyr-20 ulanyň-45.

Batareýa bukjasy diňe inedördül ýa-da dikligine diwar bolup biler.Batareýany guranyňyzda ýykylmazlyk ýa-da uçmazlyk üçin seresap boluň.

Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

E-poçta: satuw @ bluejoysolar.comGyzgyn liniýa+ 86-191-5326-8325Aftersales hyzmaty: + 86-16216-520-888


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň